ZUS odpowiada RPO ws. terminowych wypłat zasiłków

ZUS dokłada wszelkich starań, aby uprawnienia do zasiłków były ustalane rzetelnie i aby zasiłki były wypłacane osobom uprawnionym niezwłocznie po ustaleniu tych uprawnień – podkreśliła członek zarządu ZUS Dorota Bieniasz w odpowiedzi na pismo rzecznika praw obywatelskich (RPO) w sprawie wielomiesięcznych opóźnień w tych wypłatach.

Czytaj więcej...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne – efektywnie realizuje swoje podstawowe działania oraz inicjuje innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów Osób z Niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce wciąż niewystarczająca

Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce jest wciąż niewystarczająca. Wynika to m.in. z limitowania świadczeń, zawężonej listy chorób, które do niej kwalifikują i utrudnionego dostępu do niej pacjentów z gmin wiejskich – poinformowali przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli podczas sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Czytaj więcej...

Rencista będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne

9 stycznia 2020 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

Czytaj więcej...

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

 Wszystkim biorącym udział w konsultacjach publicznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i konstruktywną współpracę! Szczególne podziękowania kierujemy do osób niepełnosprawnych i realizatorów programu, dla których program jest instrumentem pomocy lub codziennej pracy.

Czytaj więcej...

Obradowała Rada Dostępności

Ustawy o zapewnieniu dostępności, w tym dostępności cyfrowej, stwarzają warunki do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii jak wszyscy inni – mówił w środę, 15 stycznia, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive