Świadczenie pielęgnacyjne według kryterium dochodowego


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom opiekującym się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jego przyznanie będzie zależeć od spełnienia kryterium dochodowego. Zmiany te przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Czytaj więcej...

Wolontariusze na stałe


Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych zamierza w tym roku stworzyć centra wolontariatu onkologicznego w całym kraju. W ramach inicjatywy wolontariusze pomagaliby pacjentom onkologicznym poprzez wypracowanie regularnej, zorganizowanej pracy wolontarystycznej.

Czytaj więcej...

Ile można dorobić do renty socjalnej w 2012 roku?


Art. 10 ust. 6 ustawy o rencie socjalnej, który obowiązuje od 1 stycznia 2012, wskazuje, kiedy ulega zawieszeniu wypłata renty socjalnej. ZUS ogłosił, ile obecnie może dorobić rencista socjalny bez konieczności zawieszania świadczenia.

Czytaj więcej...

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Od stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Tym samym rozpocznie się zaplanowany na lata 2012 i 2013 proces stopniowego zmniejszania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększania dofinansowań dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Zła sytuacja warsztatów terapii zajęciowej


Warsztatom terapii zajęciowej brakuje pieniędzy nawet na dowóz niepełnosprawnych, a mizerne zarobki instruktorów skłaniają ich do odejścia z pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie daje na nadziei: więcej pieniędzy nie będzie.

Czytaj więcej...

IEON - platforma e-szkoleniowa dla osób niepełnosprawnych


Internetowa Edukacja Osób Niepełnosprawnych (IEON) to bezpłatna e-learningowa platformą edukacyjna. Jest skierowana głównie do osób z niepełnosprawnością, które pragną poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć wiedzę potwierdzoną certyfikatem.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive