Spotkanie nt.możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 listopada 2018. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

Ekonomia może być społeczna i solidarna

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera, w której działalność komercyjna służy realizacji celów społecznych. Co to oznacza w praktyce? Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

Czytaj więcej...

Większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych i część składki z Funduszu Pracy  - to główne źródła przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego utworzenie umożliwi ustawa uchwalona przez Sejm większością głosów.

Czytaj więcej...

Więcej pieniędzy za opiekę

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1477 zł zamiast 520 zł zasiłku dla opiekuna matki lub ojca z niepełnosprawnością? To możliwe. Droga prowadzi przez sądy, wymaga uporu, cierpliwości i nie gwarantuje sukcesu, ale niektórym się udało.

Czytaj więcej...

Studencie pilnuj terminu, bo stracisz rentę

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą oraz złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive