Dostępność plus i nowy program szkolenia psów przewodników

Rządowy program Dostępność plus to kompleksowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla studentów. Dzisiaj podpisana została umowa, w ramach której osoby niewidome mogą stać się bardziej aktywne w przestrzeni takiej jak Uniwersytet Warszawski czy inne uczelnie w Polsce.

Czytaj więcej...

Ulga na start dla przedsiębiorcy

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Musisz jednak pamiętać, że brak składek to brak prawa do świadczeń z ubezpieczeń.

Czytaj więcej...

Projekt zmian w programie „Rodzina 500+”

 Projekt trafił do konsultacji międzyresortowych i społecznych, które potrwają 21 dni. Czekamy na uwagi – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami minister Elżbieta Rafalska.

Czytaj więcej...

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) informuje, że do 29 marca 2019 gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Sejm za dodatkowym wsparciem dla kombatantów

Sejm przyjął w piątek 15 marca nowelę ustaw dotyczących uprawnień kombatantów i osób represjonowanych. Zakłada ona m.in. przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej i poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących tzw. żołnierzom-górnikom.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive