Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej. Polityka senioralna ostatnich czterech lat

Programy senioralne prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych. Z korzyścią dla wszystkich.

Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Prezydent Miasta Słupska zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Czytaj więcej...

Solidarnie z osobami niepełnosprawnymi

Pracom nad Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyświecała idea stworzenia takich przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych. – Naszym obowiązkiem jest tworzenie nowych i udoskonalanie już istniejących narzędzi i rozwiązań, których celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do 30 września

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w głosowaniu. Mogą oni m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Możliwe jest także skorzystanie z nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Czytaj więcej...

Od września niższe limity dorobienia do renty

Od 1 września 2019 r. obniżył się limit, do którego może dorobić rencista bez ryzyka zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia.Od 1 września do 30 listopada 2019 r.:
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 3387,50 zł brutto - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive