Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania, w postaci oświadczenia, udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% wartości realizowanego zadania

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie na likwidację barier przysługuje wnioskodawcy raz na 3 lata kalendarzowe.

Likwidacja barier technicznychprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wniosek należy złożyć w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. Słoneczna 15 d
76-200 Słupsk
tel. 59 814 28 72 / 59 814 28 71

Pobierz wniosek

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.Wniosek należy złożyć w:

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. 59 841 43 11

Pobierz wniosek

 

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive