Przepisy kodeksu pracy nie ograniczają możliwości podjęcia zatrudnienia osobom niepełnosprawnym ze względu na jej przyczynę – podkreślił we wtorek, 5 czerwca, podczas posiedzenia sejmowej komisji dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wysłuchała we wtorek odpowiedzi przedstawiciela rządu na dezyderat w sprawie umożliwienia osobom głuchym uzyskiwania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi.
Odpowiedzialny pracodawca
W dokumencie z 11 maja 2017 r., adresowanym do Prezesa Rady Ministrów, komisja uznała za konieczne dokonanie kompleksowego przeglądu przepisów i praktyki ich stosowania przy współudziale resortów zdrowia, gospodarki i pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz organizacji szkoleniowych i pracodawców, którzy mają doświadczenie w zatrudnianiu osób głuchych.

Komisja zwróciła się do premiera o dokonanie pogłębionej analizy zawodów, w których osoby niesłyszące natrafiają na problemy z ich wykonywaniem.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych podkreślił, że niepełnosprawność słuchu nie powinna decydować o tym, czy można pracować na jakimś stanowisku pracy. Zaznaczył, że to lekarz medycyny pracy „w ramach swojej odpowiedzialności podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do pracy na konkretnym stanowisku”. Dodał, że jest to przede wszystkim „kwestia oceny czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, wynikających ze sposobu wykonywania pracy”.

źródło: www.popon.pl