Rządowe Centrum Legislacji (RCL) krytycznie ocenia nowe przepisy, które mają uczynić urzędy bardziej przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych.

Jego zastrzeżenia budzą niejasne sformułowania oraz regulowanie w rozporządzeniach kwestii, które powinny się znaleźć w ustawie.

Uwagi rządowych prawników zostały zawarte w opinii do projektu ustawy o dostępności, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zdaniem RCL budzi on wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami określoności przepisów prawa oraz przyzwoitej legislacji. Jest to związane z tym, że na podstawie przepisów projektu nie można jednoznacznie wskazać, kto jest ich adresatem, ponadto użyte są w nim pojęcia, które nie są konkretne ani precyzyjne. Jako przykład podaje definicję dostępności, która odwołuje się m.in. do „właściwości środowiska fizycznego”, nie objaśniając tego określenia. A przepis powinien być zrozumiały dla odbiorcy, który ma prawo oczekiwać tworzenia jasnych norm prawnych.

źródło: www.popon.pl