Komisja Europejska (KE) zapowiedziała przedłużenie obowiązywania do końca 2022 r. przepisów, które gwarantują w Polsce dofinansowanie do pensji osób z niepełnosprawnością na dotychczasowych zasadach. Pierwotnie regulacje te miały się zmienić już w przyszłym roku.

Informację taką przekazał w odpowiedzi na interpelację posła Bogdana Rzońcy (PiS) Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie są jeszcze znane szczegóły rozporządzenia KE 651/2014 – bo o nie tu chodzi – zapowiedziała ona jednak w komunikacie prasowym przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów.

Poseł Rzońca w swojej interpelacji (nr 30445) pytał o przyszłość dotyczącą dalszego wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obszarze dofinansowania do ich pensji.

Ponad 3 mld pomocy dla pracodawców
Obecnie jest ono realizowane przez system SODiR w PFRON. Dane z 1 marca br. wskazują, że dofinansowaniem objęte są wynagrodzenia ok. 252 tys. pracowników z niepełnosprawnością z zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej i pozostałych pracodawców z rynku otwartego. 31 tys. pracodawców korzysta z tej formy pomocy, a w 2018 r. wyniosła ona w sumie 3,2 mld zł.

Już 5 lat temu istniało poważne zagrożenie dotyczące zmiany wysokości tego wsparcia. Niektóre kraje Unii Europejskiej chciały jego zmniejszenia  do 0,01% PKB danego kraju. W Polsce wiązałoby się to ze zmniejszeniem kwoty 3,2 mld rocznie do 200 mln zł.

Trwają prace w KE
„Za tak drastycznym obniżeniem wsparcia musiałyby pójść ogromne zwolnienia osób niepełnosprawnych z pracy” – pisze poseł Rzońca w interpelacji.

W tej chwili trwają w Komisji Europejskiej prace nad ewaluacją przepisów dotyczących pomocy publicznej. Jak informuje w swoim piśmie Marek Niechciał, w Polsce powstała Międzyresortowa Grupa Robocza ds. Pomocy Publicznej, która m.in. wypracuje stanowisko naszego kraju wobec proponowanych przez KE zmian.

źródło: www.niepelnosprawni.pl