• Anna01
 • Katarzyna01
 • Ania Butrym 2
 • Malgorzata01
 • Anna02
 • Krystian Chojnowski
 • Patryk Rozental
 • Kamila01
 • Patryk01
 • Anna Rozental
 • Marcin000
 • Kamila00
 • Grzegorz Butkiewicz
 • Krzysztof01
 • Ania Butrym
 • Grzegorz Zywicki
 • Katarzyna00
 • Bogumila01
 • Iwona01
 • Malgorzata00
 • Bartek01
 • Malgorzata02
 • Patryk02
 • Krystyna01
 • Katarzyna02
 • Kamila02
 • Gosia00
 • Marcin01
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Bartek02
 • Kamila01
 • Kamila00
 • Krzysztof02
 • Bartek01
 • Krystyna01
 • Patryk01
 • Marcin00
 • Katarzyna02
 • Anna01
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Patryk Rozental
 • Malgorzata01
 • Ania Butrym
 • Iwona01
 • Grzegorz Zywicki
 • Malgorzata02
 • Katarzyna00
 • Bogumila01
 • Krystian Chojnowski
 • Gosia00
 • Malgorzata00
 • Anna02
 • Grzegorz Butkiewicz
 • Bartek02
 • Patryk02
 • Ania Butrym 2
 • Krzysztof01
 • Marcin01
 • Marcin000
 • Kamila02
 • Katarzyna02
 • Marcin000
 • Kamila02
 • Grzegorz Zywicki
 • Malgorzata02
 • Patryk01
 • Krystian Chojnowski
 • Bartek02
 • Malgorzata01
 • Katarzyna00
 • Ania Butrym
 • Gosia00
 • Malgorzata00
 • Katarzyna01
 • Krzysztof01
 • Bartek01
 • Patryk02
 • Krzysztof02
 • Bogumila01
 • Marcin00
 • Anna01
 • Kamila01
 • Anna Rozental
 • Ania Butrym 2
 • Kamila00
 • Grzegorz Butkiewicz
 • Patryk Rozental
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Anna02
 • Krystyna01
 • Katarzyna02
 • Krystian Chojnowski
 • Bartek02
 • Patryk02
 • Bartek01
 • Grzegorz Butkiewicz 2
 • Patryk Rozental
 • Grzegorz Butkiewicz
 • Ania Butrym
 • Krzysztof02
 • Krystyna01
 • Marcin00
 • Malgorzata00
 • Iwona01
 • Ania Butrym 2
 • Gosia00
 • Anna02
 • Katarzyna00
 • Marcin000
 • Kamila00
 • Krzysztof01
 • Malgorzata02
 • Anna01
 • Grzegorz Zywicki
 • Patryk01
 • Kamila02
 • Anna Rozental
 • Katarzyna01
 • Bogumila01
 • Kamila01
Anna Rozental
prezeska fundacji

Poza zarządzaniem organizacją, zajmuję się prowadzeniem kadr i płac oraz pozyskiwaniem środków. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON. Ponadto koordynuję działania Punktów Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.
Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyłam podczas pracy w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, prowadzonym przez Polski Związek Niewidomych oraz systemie szkoleń specjalistów OION Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2006-2010.
Ukończyłam WHSZ na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie administracją samorządową, jestem absolwentką II Letniej Szkoły Liderów (2008) Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Od 2015 roku pracuję w Słupskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest mostem pomiędzy Władzą a organizacjami pozarządowymi. 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Kiernicka
członkini zarządu

Jestem członkinią zarządu fundacji, w której zajmuję się przede wszystkim pozyskiwaniem środków na działalność.
Swoje doświadczenie w III sektorze zdobywałam pracując w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, gdzie byłam specjalistką do spraw promocji i informacji i asystentką koordynatorki Regionalnego Ośrodka EFS. Koordynowałam również projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2009 roku ukończyłam Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych Sieci SPLOT. Prowadzę szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych oraz pisania projektów.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patryk Rozental
fundator

Jestem pomysłodawcą i jednym z założycieli fundacji, w latach 2011 - 2012 pełniłem funkcję prezesa zarządu. Obecnie odpowiadam za tworzenie i rozwój działalności gospodarczej Progresji w firmie DGP sp. z o.o., z której zysk przekazywany jest na cele statutowe Fundacji. Wraz z Bartkiem Czyżem odpowiadam za zaplecze informatyczne w naszej organizacji.
Ukończyłem WHSZ na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkołę Trenerów SPLOT. Jestem jednym z prowadzących szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Od roku 2015 jestem członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Moja przygoda z sektorem pozarządowym rozpoczęła się w styczniu 2006 roku, pracą w Polskim Związku Niewidomych i była kontynuowana w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marcin Startek
starszy specjalista ds. informacji
 
W fundacji zajmuję się tworzeniem stron internetowych oraz wsparciem informatycznym dla organizacji pozarządowych i indywidualnych osób(IWI). Pełnię funkcję Specjalisty ds. informacji.
Ukonczyłem studia  licencjackie na kierunku zarządzanie o specjalności Administracja publiczna i organizacje pozarządowe, jestem technikiem informatyki oraz technikiem prac biurowych. 
Wielokrotnie angażowałem się jako wolontariusz w Gazecie Mówionej oraz w Polskim Związku Niewidomych. Byłem też współorganizatorem "Wystawy sprzętu rehabilitacyjnego". Aktualnie jestem zastępcą członka zarządu w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grzegorz Żywicki
specjalista ds. informacji
 

Jestem pracownikiem organizacji, w której zajmuje się prowadzeniem portalu internetowego, tworzeniem i redakcją artykułów oraz relacji fotograficznej i wideo z naszych działań.
Pierwsze kroki w sektorze pozarządowym stawiałem jako wolontariusz Fundacji Progresja oraz w grupie Witkacy Cacy Cacy. Udzielam również oprawy ogniowej w grupie Żwawe Trio w Czwórkę.
W roku 2013 odbyłem staż w Biurze Prezydenta Miasta Słupska.
Ukończyłem studia na Wyższej Szkole Inżynierii i Gospodarki w Słupsku z tytułem inżyniera Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Butrym
specjalistka ds. doradztwa
 
Jestem pracownikiem fundacji, w której zajmuję się doradztwem dla osób z niepełnosprawnością. W latach 2014 - 2017 pełniłam funkcję członiki zarządu oraz wiceprezeski.
W 2007 roku zdobyłam tytuł mgr inż. na Politechnice Koszalińskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Administracją Samorządową oraz Menadżer Kadr i Płac.
Dotychczas koordynowałam projekt "WWW - Warto Wiedzieć Więcej" oraz współorganizowałam Wystawę sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Od 2015 roku zaangażowana jestem w pracę słupskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dołącz do nas!

Chcesz stać się częścią naszego zespołu, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive