RAZEM KU ZDROWIU2018

Projekt skierowany jest do członków rodzin osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Słupsk. Głównym celem projektu jest zwiększenie form wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych oraz podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielenia pomocy w procesie rehabilitacji.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia/warsztaty pod kierunkiem wykwalifikowanych psychologów. 

Projekt realizowany w okresie od 1.05.2018-31.10.2018.

e – EDUKACJA NA TOPIE

Projekt ma na celu zwiększenie e-edukacji starszych osób niepełnosprawnych po 60 roku życia poprzez nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
 
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
 
- szkolenia z zakresu obsługi systemów komputerowych,
- zajęcia indywidualne i grupowe,
- samodzielną pracę i konsultacje  zapewniając uczestnikom maksymalny komfort w procesie edukacyjnym,
- program wideo promujący e-edukację osób starszych,
- podręcznik dla uczestników projektu: "E-edukacja na topie w domu"
 

Projekty

Projekty realizowane przez Fundację Progresja mają na celu poprawienie sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych oraz przyczynić się do możliwie jak najpełniejszej integracji społecznej. Swoje działania opieramy o analizę problemów i potrzeb dotyczących niepełnosprawności, jakie występują w naszym regionie. Ogólnopolskie i regionalne opracowania zagadnienia uzupełniamy o własne badania, co pozwala na precyzyjną diagnozę i wyznaczenie skutecznej strategii postępowania. Podjęcie adekwatnych działań do lokalnie występujących problemów sprawia, że pozyskiwane przez nas środki są wykorzystywane w sposób rzetelny i wydajny oraz przyczyniają się poprawy jakości życia i sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Podkategorie

WWW - Powiat Słupski

Fundacja Progresja rozpoczęła w tym roku realizację projektu „WWW – Warto Wiedzieć Więcej 2014” dla pracodawców z otwartego rynku pracy z powiatu słupskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt przewiduje spotkania z pracodawcami na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych np. dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy, do adaptacji miejsca pracy czy dofinansowania do wynagrodzeń. W ramach działań punkt PION przy ulicy Sienkiewicza 18 będzie oferował pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu przy wypełnianiu wniosków o wsparcie finansowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych oraz dofinansowań do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych. Specjaliści w punkcie PION będą informować o ulgach i uprawnieniach z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

 

Serdecznie zapraszamy:

ul. Sienkiewicza 18
lub ul. Filmowa2, II piętro

76-200 Słupsk

tel. 59 726 01 78
59 722 20 88

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive