Z różnych powodów nie masz możliwości dotarcia do placówki medycznej? Przeszkodą jest odległość i brak lekarza w pobliżu? Czy może stale borykasz się z brakiem wolnych terminów? Profesjonalną poradę i wsparcie lekarza rodzinnego możesz otrzymać, korzystając z konsultacji online.

Rząd spełnia swoje obietnice i od lat konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie za pracę. Od 2015 r., kiedy rozpoczęliśmy rewolucję godnościową, płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 90 proc.

Od września osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Kto może wypożyczyć sprzęt?

Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z KSeF wystawiają e-Faktury wyłącznie w strukturze FA(2).
Wdrożenie KSeF to wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców.

Seniorzy zasługują na wszystko, co najlepsze – na to, by żyć godnie, spokojnie i możliwie aktywnie. Temu służą 13. i 14. emerytura, korzystna waloryzacja świadczeń, programy aktywizacyjne – ale nie tylko. – Ważne jest wcielanie w życie idei solidarności międzypokoleniowej, na każdym poziomie.

23 września odbędzie się I Ogólnopolski Zlot Aniołków - spotkanie mające na celu integrację społeczności chorych na zespół Angelmana. Według deklaracji, wydarzenie zgromadzi kilkuset uczestników z różnych stron kraju, którzy wymienią się doświadczeniami w radzeniu sobie z chorobą, a także zbudują więzi i wzajemne relacje

mZUS dla lekarzy to kolejna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych.

Co roku zwiększamy środki z krajowego budżetu na ochronę zdrowia – w 2024 r. zaplanowaliśmy rekordową kwotę 190 mld zł. To 2,5 razy więcej niż nasi poprzednicy w 2015 r. Dzięki uszczelnieniu podatków przeznaczamy środki na realizację programów rządowych w zakresie opieki zdrowotnej.

Neurologia to dziedzina medycyny, w której w ostatnich latach dokonał się niebywały postęp w zakresie możliwości terapeutycznych. Jednak, aby móc w pełni skorzystać ze zdobyczy współczesnej medycyny, konieczna jest wyspecjalizowana kadra medyczna oraz dobrze zorganizowany system opieki nad pacjentami.

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w głosowaniu. Osoby z niepełnosprawnościami mogą m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika; przysługuje im też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.