Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8 proc. „To jeszcze lepszy wynik niż wskazywały wstępne szacunki. Takich liczb nie widzieliśmy od ponad trzech dekad” – zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polski Związek Głuchych zaprasza do udziału w pilotażu instrumentu ,,Bon na Strat” nabór do pilotażu trwa do końca września.Celem pilotażu jest przetestowanie instrumentu Bon na start, który został opracowany w ramach projektu, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.

Zbliżamy się do końca wypłat tzw. czternastych emerytur. We wtorek przekazaliśmy kolejnej grupie seniorów ponad 1,5 mld zł. To konkretne wsparcie finansowe. Jest dowodem na to, że otaczamy opieką najstarsze pokolenie Polaków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Warsztaty muzyki rozrywkowej dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Mały wielki chór”, są to kilkudniowe, nieodpłatne, podzielone na dwa zjazdy, warsztaty muzyczne ze znanym z programu „Mam Talent" muzykiem, dyrygentem Piotrem Pawlickim. Warsztaty wyłonią również solistów.

W dniach 19 – 25 września w Polsce, z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obchodzony jest Tydzień Świadomości Dławicy Piersiowej. Poważnego schorzenia kardiologicznego,  które jest bezpośrednim skutkiem choroby niedokrwiennej serca.

W sumie w latach 2019–2021 (do 30 września) z różnych form opieki wytchnieniowej organizowanej przez jednostki samorządowe skorzystało ponad 16,5 tys. osób – czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczącym opieki wytchnieniowej. 
fragment loga Najwyższej Izby Kontroli

Dnia 23 września 2022 r., w godzinach 10:00-12:00 w Zakładzie Ubezpieczń Społecznych w Słupsku, odbędzie się Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Zapraszamy do Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie specjaliści Fundacji Progresja, będą udzielać kompleksowych porad dla mieszkańców Słupska.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja. – Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polaków rząd, reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Stowarzyszenie Mudita Zaprasza do udziału w grupach wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy.
Jeżeli: