renciści

 • Rusza pierwszy konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub

  Rusza pierwszy konkurs w ramach Warsaw Health Innovation Hub – przekazała Agencja Badań Medycznych. „Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem” ma wesprzeć projekty z dziedziny diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek, a także działania edukacyjne w tym zakresie.

 • Rusza program samochodowy! Od pierwszego marca można składać wnioski!

  Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego to element  programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Może je uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 • Ruszają wypłaty trzynastej emerytury

  1 kwietnia br. pierwsi seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.

 • Ruszyły wypłaty czternastej emerytury. To 11,4 mld zł dla 9 mln seniorów

  25 sierpnia br. ruszyły wypłaty dodatkowego świadczenia dla 9 mln emerytów i rencistów. Całkowita kwota czternastej emerytury wyniesie w tym roku 11,4 mld złotych. Wysokość świadczenia w pełnej wysokości to kwota 1338,44 zł brutto.

 • Rynek pracy. W kwietniu bezrobocie spadło

  Dobre wieści płyną z rynku pracy. W kwietniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To mniej niż w poprzednim miesiącu i sporo mniej niż przed rokiem. – Bezrobocie było niższe niż przed wybuchem pandemii, co dowodzi, że prowadzone przez rząd działania osłonowe w tym obszarze były skuteczne – poinformowała minister Marlena Maląg podczas briefingu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie.

 • Rząd chce wydłużyć program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

  Rząd chce wydłużyć program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do końca 2024 r. Na realizację programu przeznaczone zostaną także dodatkowe pieniądze – budżet na ten cel zwiększy się z 80 do 90 mln zł.

 • Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. emerytur EWK

  Sejm odrzucił w czwartek, 2 grudnia, wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji podwyższającej emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

 • Sejm przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym

  Podczas 76. posiedzenie Sejmu IX kadencji Głosami 445 posłów przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Ustawa zakłada stworzenie nowego świadczenia wspierającego, trafiającego do osób, które poddadzą się procedurze oceny potrzeby wsparcia, jeśli zostanie u nich oceniona na 70 lub więcej punktów w 100-punktowej.

 • Sejm przyjął w ekspresowym tempie ustawę dotyczącą ważności orzeczeń

  Podczas posiedzenia 19 grudnia Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Tego samego dnia ustawa została przyjęta przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Rodziny.

 • Seniorzy i przyszłość Polski

  W gmacu Sejmu RP odbyła się VIII sesja sprawozdawczo-wyborcza Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Uczestniczyła w niej minister Marlena Maląg. Dziś w Polsce funkcjonuje ponad 420 gminnych rad seniorów. To oznacza, że osoby starsze są coraz bardziej aktywne społecznie i coraz bardziej świadome swoich praw.

 • Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów wiezie pomoc już trzeci raz

  Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia do wielu ośrodków wsparcia w całej Polsce trafiła pomoc żywnościowa. Minister Marlena Maląg mówiła o tym podczas briefingu prasowego przez magazynami Caritas w Warszawie.

 • Spokojna i bezpieczna emerytura

  Seniorzy zasługują na wszystko, co najlepsze – na to, by żyć godnie, spokojnie i możliwie aktywnie. Temu służą 13. i 14. emerytura, korzystna waloryzacja świadczeń, programy aktywizacyjne – ale nie tylko. – Ważne jest wcielanie w życie idei solidarności międzypokoleniowej, na każdym poziomie.

 • Sprawdź jakie są limity na kolejne miesiące

  ZUS ma pozytywne informacje dla emerytów oraz rencistów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od czerwca do końca sierpnia będą wyższe progi przychodów.

 • Stop kradzieży tożsamości

  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów.

 • Stopa bezrobocia w grudniu na poziomie 5,2%

  Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2022 r. wyniosła 5,2%. To o 0,6 pp. mniej niż rok wcześniej. Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe i spada liczba ofert pracy.

 • Stopa bezrobocia w listopadzie wciąż niska

  5 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Wskaźnik ten utrzymał się na tym samym poziomie od lipca br. W listopadzie w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych – wskazuje minister Dorota Bojemska.

 • Sukces pilotażu rehabilitacji kompleksowej prowadzonej w PFRON

  Z końcem 2023 roku zakończono realizację pilotażowego projektu rehabilitacji kompleksowej. Projekt finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. W ramach projektu opracowano model rehabilitacji kompleksowej, nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku, wspierające osoby z niepełnosprawnościami w powrocie do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 • Świadczenie wspierające - pytania i odpowiedzi

  Dla kogo jest świadczenie wspierające? Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów albo, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punktu.

 • Świadczenie wspierające od 1 stycznia br. Dowiedz się więcej

  1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające. Co ważne, jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, a od określonego poziomu potrzeby wsparcia.

 • Świadczenie wspierające z ZUS. Najpierw decyzja wojewódzkiego zespołu, potem wypłata

  ZUS będzie wypłacał pieniądze w ramach świadczenia wspierającego. Jednak aby je otrzymać osoba z niepełnosprawnością powinna uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.