Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania, w postaci oświadczenia, udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% wartości realizowanego zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie na likwidację barier przysługuje wnioskodawcy raz na 3 lata kalendarzowe.

Likwidacja barier architektonicznychprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wniosek należy złożyć w:

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Słupsku
ul. Jaracza 5 w pok. nr 12
tel.: 59 814 28 72 / 59 814 28 71

Pobierz wniosek

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. 59 841 43 11

Pobierz wniosek