Likwidacja barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,

2) rodzaj ich niepełnosprawności wskazuje na dysfunkcje narządu wzroku, słuchu, mowy, potwierdzoną aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim przez lekarza specjalistę:
- w przypadku dysfunkcji narządu wzroku - lekarza okulistę,
- w przypadku dysfunkcji narządu słuchu - lekarza laryngologa,
- w przypadku dysfunkcji mowy - lekarza laryngologa lub zaświadczenie logopedy prowadzącego terapię.

3) osoby niepełnosprawne w wieku do 65 r. ż. oraz dzieci i młodzież ucząca się do 25 r. ż.

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-620 Chojnice
tel. 52 33 44 486

Pobierz wniosek

Likwidacja barier w komunikowaniu sięprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wniosek należy złożyć w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. Słoneczna 15 d
76-200 Słupsk
tel. 59 814 28 72 / 59 814 28 71

Pobierz wniosek

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. 59 841 43 11

Pobierz wniosek

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive