Ułatwienia w realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz wprowadzenie systemu informatycznego usprawniającego pracę we wszystkich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych przewiduje projekt nowelizacji, którą w środę 15 maja rekomendowała sejmowa Komisja Zdrowia.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przedstawiając projekt podkreślił, że zmiany dotyczące wystawiania zleceń na wyroby medyczne dotyczą ogromnej liczby pacjentów, a szczególnie istotne są dla osób z niepełnosprawnościami. Poinformował, że każdego roku lekarze wystawiają kilka milionów takich zleceń.

Obecnie realizacja zleceń jest dosyć uciążliwa. Osoba, której lekarz wystawi zlecenie musi się udać do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, aby uzyskać potwierdzenia prawa do tego świadczenia. Dopiero potem może je zrealizować. Na uproszczenie tej procedury ma pozwolić nowelizacja ustawy. Dzięki specjalnemu systemowi informatycznemu możliwe jest wyeliminowanie wizyty pacjenta w NFZ i potwierdzenie swojego prawa do świadczenia już w gabinecie lekarskim.

Pilotaż systemu
Resort zdrowia przeprowadził już pilotaż tego systemu. Cieszyński poinformował, że w jego trakcie pojawiły się uwagi krytyczne. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia zaproponowało projekt zmian ustawowych, które mają przede wszystkim ograniczyć biurokrację związaną z wystawianiem zleceń. Nowelizacja ma wprowadzić możliwość wystawiania zleceń w formie uproszczonej.

Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że druga zmiana zaproponowana w rządowej nowelizacji dotyczy systemu informatycznego, który ma poprawić jakość pracy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Początkowo miał być on wdrażany w 70-ciu SOR-ach przyjmujących najwięcej pacjentów. W drugim etapie w pozostałych placówkach szpitalnych. Okazało się jednak, że musi się to jednak odbyć we wszystkich SOR-ach w tym samym czasie. Dlatego ministerstwo zaproponowało nowelizację ustawy.

Podczas dyskusji posłowie Elżbieta Radziszewska i Rajmund Miller (PO-KO) ocenili, że łączenie w jednym projekcie tak różnych spraw prowadzi do bałaganu legislacyjnego. Wiceminister Cieszyński nie podzielił ich opinii. Projekt został rekomendowany przy jednym głosie przeciwnym.

źródło: www.niepelnosprawni.pl