image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Od 1 czerwca 2019 r. nieznacznie rosną limity, do których może dorobić rencista bez ryzyka zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3465,70 zł brutto 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6436,30 zł brutto

W praktyce oznacza to, że osoby posiadające renty z tytułu niezdolności do pracy mogą dorobić od 1 czerwca bez ryzyka zmniejszenia renty do kwoty 3465,70 zł brutto. W sytuacji, gdy ich przychód będzie większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie większy niż jego 130 proc., świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona:

599,04 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
449,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
509,22 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie zawieszona po osiągnięciu miesięcznie kwoty 6436,30 zł brutto.

Renta socjalna
Rencista socjalny od 1 czerwca 2019 r. może dorobić 3465,70 zł. Po przekroczeniu tej kwoty renta socjalna zostanie zawieszona.

Rodzaje przychodów, które wpływają na zawieszenia prawa do renty socjalnej:

przychód z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z tych tytułów także wpływa na rentę socjalną;
przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej;
kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego;
przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive