image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Obiecane przez premiera Morawieckiego w maju świadczenie będzie przyznawane osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w tym pracy w gospodarstwie rolnym czy służby), które mają ustalone prawo do świadczenia, np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, czy innego wskazanego w projekcie ustawy, a które otrzymują z systemu zabezpieczenia społecznego nie więcej niż 1600 złotych.

Jego wysokość będzie zależna od otrzymywanych już świadczeń. Najwyższa przyznawana w ramach nowego świadczenia kwota to 500 złotych.

Opis projektu Ustawy o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji został 2 lipca umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ma go ona przyjąć w III kwartale tego roku.

Świadczenie w wysokości do 500 zł miesięcznie trafi do osób, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, np. emeryturę, rentę, rentę socjalną, zasiłek stały, lecz ze względu na ich niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie w różnych kwotach
Autorzy projektu proponują, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Jednocześnie łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł. W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością przestanie pobierać świadczenia z systemu emerytalno-rentowego lub gdy renta lub emerytura wzrosną powyżej 1600 zł, to utraci ona prawo do nowego świadczenia.

Świadczenie od 1 września 2019 r.
Świadczenie ma być przyznawane na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej. Nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Jak czytamy w opisie projektu, świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i będzie realizowane jako zadanie zlecone.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 września 2019 r.

źródło: www.niepelnosprawni.pl
 

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive