image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Od października samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych; na ten cel przeznaczamy w tym roku 30 mln zł – powiedział wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów, które od października mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. W ramach programu samorządy mogą otrzymać wsparcie do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Jak podkreślił minister Michałkiewicz, świadczenie tego typu usług było długo oczekiwane przez całe środowisko osób z niepełnosprawnością.

- W tej chwili dostęp do asystentów osobistych jest bardzo ograniczony. Tylko osoby, które było na to stać mogły korzystać z tych usług. Chcemy, by wsparcie w tej formie było powszechnie dostępne, tak by osoby niepełnosprawne były bardziej niezależne i mogły być aktywne społecznie i zawodowo – powiedział wiceminister rodziny.

Zachęcił samorządy do wzięcia udziału w programie.

- Od października samorządy mogą składać wnioski do wojewodów, którzy przekażą je do akceptacji ministerstwa, a następnie będą podpisywane umowy wraz ze środkami na ten cel. Samorządy będą organizować i świadczyć tego typu usługi albo bezpośrednio, albo zlecając je podmiotom, które się w tym specjalizują – wyjaśnił wiceszef MRPiPS.

Podkreślił, że gmina lub powiat umożliwi osobie z niepełnosprawnością samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Samodzielny wybór
- Bardzo nam zależy, by osoba niepełnosprawna miała możliwość samodzielnego wyboru konkretnego asystenta. My finansujemy 30 godzin miesięcznie takich usług. Jeżeli osoba niepełnosprawna będzie potrzebowała większego wsparcia, to dzięki środkom z budżetu samorządów, jest możliwe kontynuowanie tej usługi także w większym wymiarze czasu – zapewnił Krzysztof Michałkiewicz.

Jak wyjaśnił, asystent ma za zadanie pomóc osobie z niepełnosprawnością przy codziennie wykonywanych czynnościach m.in. w dojazdach do konkretnych miejsc, np. do lekarza, czy na zakupy, załatwieniu spraw urzędowych, czy korzystaniu z ofert kulturalnych (np. muzeum, kino, teatr).

Źródłem finansowania programu są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością.

Minister Michałkiewicz podkreślił, że na realizację programu resort rodziny przeznaczy w tym roku 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów i koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

Pierwsza edycja od października
Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Fundusz ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób z niepełnosprawnością.

W tym roku – w ramach SFWON – realizowanych jest już kilka programów, m.in. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, którego celem jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie usług opiekuńczych, oraz „Opieka wytchnieniowa”, czyli program 

źródło : www.niepelnosprawni.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.