Hełm do naświetlania mózgu promieniowaniem podczerwonym może pomóc pacjentom z demencją – informuje pismo „Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery“.

Przezczaszkowa terapia fotobiomodulacyjna (PBM-T) polega na dostarczaniu światła podczerwonego do mózgu za pomocą specjalnie zaprojektowanego kasku noszonego przez pacjenta.

Badanie pilotażowe przeprowadził brytyjski zespół dr. Paula Chazota z Durham University i dr Gordona Dougala z firmy Maculume Ltd. Autorzy wykazali poprawę pamięci, funkcji motorycznych i umiejętności przetwarzania danych u zdrowych osób z normalnymi dla ich wieku funkcjami intelektualnymi. Ich zadaniem metoda może potencjalnie przynieść korzyści osobom z demencją, choć potrzebne są dalsze badania nad zastosowaniem i skutecznością terapii.

Przebieg badania
U 14 zdrowych osób w wieku 45 lat i starszych przez cztery tygodnie stosowano terapię PBM-T, wykorzystującą promieniowanie podczerwone o długości fali 1068 nanometrów. Naświetlania odbywały się dwa razy dziennie i trwały po sześć minut. Natomiast 13- osobowa grupa kontrolna używała atrapy hełmu PBM-T (placebo).

Osoby z obu grup poddane zostały serii testów pamięciowych, werbalnych i motorycznych przed i po okresie leczenia, aby sprawdzić, jaka poprawa funkcji mogłaby zostać osiągnięta.

Naukowcy zaobserwowali znaczną poprawę wydajności funkcji motorycznych (stukanie palcami), wydajności pamięci (przetwarzanie matematyczne, rodzaj pamięci roboczej), pamięci opóźnionej i szybkości przetwarzania mózgu u zdrowych osób, które otrzymały PBM-T w porównaniu z grupą kontrolną. Uczestnicy nie zgłaszali żadnych skutków ubocznych spowodowanych leczeniem.

Pilotaż
Współkierujący badaniami dr Paul Chazot z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Durham powiedział: „Wykazaliśmy, jak się wydaje, prawdziwą poprawę pamięci i innych funkcji neurologicznych u zdrowych ludzi, gdy ich mózgi były wystawione na działanie określonej długości fali podczerwieni dla stałych, krótkich okresów czasu. Chociaż jest to badanie pilotażowe i potrzebne są dalsze badania, istnieją obiecujące wskazówki, że terapia z wykorzystaniem światła podczerwonego może być również korzystna dla osób żyjących z demencją i warto to zbadać. Wiemy, że światło podczerwone o określonych długościach fal może pomóc złagodzić uszkodzenia komórek nerwowych, obciążenie amyloidem i zmniejszenie przepływu krwi w mózgu, które są powszechne u osób z demencją“.

- Może to zapewnić nową strategię, która złagodziłaby wiele poważnych problemów, z jakimi borykają się osoby z demencją i zmniejszyć obciążenie ich opiekunów – zaznaczył dr Chazot.

Hełm PBM-T został opracowany przez dr. Dougala, który jest również praktykującym lekarzem ogólnym. Działa poprzez doprowadzanie światła podczerwonego o długości fali od 1060 do 1080 nanometrów z 14 chłodzonych wentylatorem zestawów świetlnych LED w głąb mózgu, dostarczając 1368J energii podczas każdego sześciominutowego cyklu leczenia.

Naświetlanie stymuluje mitochondria, które wytwarzają większość energii chemicznej potrzebnej do zasilania reakcji biochemicznych komórek. To z kolei prowadzi do wzrostu poziomu związku organicznego zwanego trifosforanem adenozyny (ATP), znacznie obniżonego u pacjentów z demencją, który dostarcza energii do napędzania procesów w żywych komórkach i pomaga komórkom nerwowym w naprawie.

Naukowcy twierdzą, że terapia może również zwiększyć poziom tlenku azotu, a tym samym przepływ krwi w mózgu, poprawiając elastyczność błony wyścielającej wnętrze naczyń krwionośnych. Rozszerzają się naczynia krwionośne i więcej tlenu może dotrzeć do istoty białej głęboko w mózgu.

Terapia w domu
Hełm może być łatwo noszony przez pacjentów, co oznacza, że terapię można przeprowadzić w domu. Naukowcy uważają, że może to być również korzystne w przypadku innych zaburzeń, takich jak choroba Parkinsona, urazowe uszkodzenie mózgu lub choroba neuronu ruchowego. Każdy hełm kosztuje około 7250 funtów.

Dr Gordon Dougal, współkierownik badań z Maculume Ltd, powiedział: „Obecna praktyka kliniczna może jedynie przygotować grunt pod optymalny powrót do zdrowia przy niewielkim lub zerowym wpływie na funkcję komórkową. Prace laboratoryjne badające mechanizm działania PBM-T1068 wskazują, że to narzędzie terapeutyczne może pomóc obumierającym komórkom mózgu ponownie zregenerować się w funkcjonujące jednostki“.

Badanie pilotażowe jest wynikiem 20 lat pracy dr Chazota nad identyfikacją, opracowaniem i walidacją określonej długości fali światła podczerwonego do zastosowania w terapii demencji poprzez serię badań przedklinicznych in vitro i in vivo.

Badania na mysim modelu po raz pierwszy wykazały, że PBM-T o określonej długości fali poprawia wydajność pamięci i redukuje beta-amyloid – białko błonowe, które normalnie odgrywa zasadniczą rolę we wzroście i naprawie nerwów, ale które w późniejszym życiu może i niszczyć komórki nerwowe prowadząc do spadku sprawności umysłowej i problemów z pamięcią w chorobie Alzheimera.

źródło: www.niepelnosprawni.pl