image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

kontakt

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie koniecznych regulacji. RPO przypomina, że zgodnie z Konstytucją również dalsi krewni opiekujący się  osobą z niepełnosprawnością powinni mieć dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego.

Minęło już siedem lat od wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących pieczę nad osobą z niepełnosprawnością jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Biuro RPO przyjmuje wiele zgłoszeń o trudnościach w uzyskiwaniu należnych świadczeń opiekuńczych przez osoby faktycznie sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem bliskiej rodziny. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg o stanowisko co do stosownych działań prawodawczych. 

Na tle stosowania przepisów dotyczących dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego osób innych niż spokrewnione w pierwszym stopniu i zobowiązanych do alimentacji względem podopiecznego istnieje liczne orzecznictwo sądowoadministracyjne. W ostatnim czasie uwidaczniają się w nim jednak znaczne rozbieżności. Dotyczą tego, czy osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki może być przyznane świadczenie pielęgnacyjne i pod jakimi warunkami.

Przykładowo problemy te dotyczą:

wnuków, którzy w miejsce swoich rodziców – często osób starszych i schorowanych – podejmują się opieki nad babcią lub dziadkiem;
osób, które przejmują opiekę, gdyż osoby spokrewnione w bliższym stopniu wyjechały za granicę, mieszkają w odległej miejscowości, nie utrzymują kontaktów z osobą wymagającą opieki, sprawują opiekę nad innym chorym członkiem rodziny, ich stan zdrowia uniemożliwia sprawowania opieki itd.
W opinii Rzecznika przepisy regulujące dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego zbyt rygorystycznie warunkują możliwość ustalenia prawa do świadczenia osób innych niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki. 

W celu realnego rozwiązania problemu istnieje potrzeba uelastycznienia art. 17 ust. 1a Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Konieczne jest wprowadzenie stosownej regulacji określającej wprost możliwość uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy z powodów obiektywnych osoby spokrewnione w pierwszym stopniu nie mogą sprawować opieki. 

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.