16 maja stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym pojawiło się wiele sprzecznych informacji, dotyczących ważności orzeczeń i przyznawanych na ich podstawie świadczeń. Komunikat wyjaśniający tę kwestię pojawił się na stronie PFRON.

osoba przy komputerze

Jak czytamy na stronie PFRON orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, ALE też stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Tak samo jest w wypadku orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia 8 marca 2020 r. One również zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii lub trwającego obecnie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia nie stracą ważności
Oznacza to, że orzeczenia zachowują ważność na określonych powyżej warunkach do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tak samo, jak miało to miejsce podczas trwania stanu epidemii. Jak na razie nie podano terminu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

źródło: www.niepelnosprawni.pl