image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Każdy emeryt bądź rencista, który ukończy 75 lat może spodziewać się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych finansowego zastrzyku. Od tego momentu ZUS będzie wypłacał dodatkowe pieniądze razem ze świadczeniem głównym.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty jeśli ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, która ukończyła 75 rok życia.

Dodatek pielęgnacyjny 
- Bonus finansowy w postaci dodatku pielęgnacyjnego jest przyznawany przez ZUS automatycznie. Zakład wydaje decyzję o przyznaniu tych pieniędzy, więc każdy zainteresowany będzie o tym powiadomiony. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Od marca tego roku jego wysokość to 330,07 złotych. ZUS przekazuje go co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym przelewa emeryturę lub rentę – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Z każdym rokiem rośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2023 r. do lutego br. był wypłacany w wysokości 294,39 zł, a między marcem 2022 r. a końcem lutego 2023 r. miał wartość 256,44 zł.

Od decyzji przyznającej dodatek można się odwołać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po tym terminie decyzja będzie prawomocna i nie będzie możliwości jej zaskarżyć. Sprzeciw może mieć formę papierowej korespondencji przesłanej pocztą, ale można to też zrobić ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.

Po stronie odbiorców tego świadczenia są też obowiązki. Jeśli klient ZUS trafi do domu pomocy społecznej, będzie przebywał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym to powinien
o tym powiadomić ZUS, bo takie okoliczności mogą mieć wpływ na prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Ponadto należy poinformować Zakład o każdej zmianie adresu, bo doręczanie wszelkiej korespondencji (decyzji, pism) pod dotychczasowym adresem będzie prawnie skuteczne.

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.