image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Na dzisiejszym briefingu prasowym kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegóły wprowadzenia programu „Aktywny Rodzic”. Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do ZUS od 1 października 2024 r. W chwili obecnej dzieci, które mogą być objęte programem, jest 577 tysięcy.

Dziemianowicz-Bąk: Rodzina i praca – to idzie w parze! Wnioski o świadczenie z programu „Aktywny Rodzic” będzie można składać od 1 października
Prezydent Andrzej Duda wczoraj podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – program „Aktywny Rodzic”. Dzięki tej ustawie rodzicom małych dzieci łatwiej będzie łączyć życie rodzinne i zawodowe. Dając rodzicom wsparcie i wybór wzmacniamy polskie rodziny.

Program Aktywny Rodzic obejmuje wsparciem wszystkie małe dzieci i wszystkie rodziny takich dzieci. To ogromne osiągnięcie, z którego jestem niezwykle dumna i cieszę się, że podpis prezydenta pozwala nam na rozpoczęcie kolejnych kroków implementacji tego programu, tak, aby już wkrótce te środki mogły trafić do rodziców. Wnioski o wypłatę z programu Aktywny Rodzic będzie można składać już od 1 października. Pracujemy teraz nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem – powiedziała Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji.

Priorytetem Ministerstwa Rodziny jest umożliwienie i zachęcenie do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, aby mogli powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Obecnie rodzice, najczęściej matki, po urodzeniu dziecka muszą wybierać między życiem rodzinnym a zawodowym. Aktywny Rodzic stanowi kompleksową odpowiedź na współczesne wyzwania związane z demografią, rynkiem pracy i usługami opiekuńczymi. To program kierowany do setek tysięcy polskich matek i ojców chcących łączyć aktywność zawodową z zapewnieniem opieki dzieciom.

Przypomnę, że przygotowana przez mój resort ustawa przeszła przez polski Parlament niemal jednogłośnie. Wszystkie ugrupowania zdecydowały się na wsparcie tego projektu, którego celem jest danie rodzicom wyboru. Wolnego wyboru w jaki sposób chcą zorganizować opiekę nad swoimi dziećmi. Cieszę się, że w przygotowanej ustawie znalazły się elementy bliskie sercu wszystkich partii tworzących koalicję rządową. Mamy w tym projekcie oczywiście „babciowe” proponowane przez premiera Tuska, czyli bezpośrednie wsparcie finansowe dla tych rodziców, którzy wracając na rynek pracy zdecydują się na powierzenie opieki nad dzieckiem babci, opiekunce, wujkowi, dziadkowi. Znalazły się w tej ustawie rozwiązania postulowane przez Lewicę, czyli upowszechnienie miejsc w żłobkach, tak, żeby rodzice którzy decydują się na posłanie dziecka do żłobka mogli liczyć na dofinansowanie do 1500 zł opłaty za takie miejsce. Ale znalazły się tutaj także rozwiązania bliższe ugrupowaniom bardziej konserwatywnym, takim jak Polskie Stronnictwo Ludowe, dla tych rodzin które decydują się pozostać z dzieckiem w domu - dodała Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 

„Aktywny Rodzic” jest inwestycją w rynek pracy, w aktywizację zawodową. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, bo zwykle to one rezygnują z pracy po urodzeniu dziecka. Krótszy okres poza rynkiem pracy to większe szanse na lepszą pracę i rozwój zawodowy. Możliwość powrotu do aktywności zawodowej ma również pozytywny wpływ na ich świadczenia emerytalne w przyszłości.

Program „Aktywny Rodzic” opiera się na trzech filarach
Pierwszy z nich to świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Jest ono skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie ono przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Podstawową przesłanką warunkującą prawo do świadczenia z tego filaru jest aktywność zawodowa osób chcących ubiegać się o to świadczenie. Aktywni zawodowo muszą być oboje rodzice. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga dodatkowego wsparcia, kwota ta będzie powiększona do 1900 zł.

W ramach tego świadczenia rodzice będą mogli zawrzeć z nianią, babcią, dziadkiem lub inną osobą opiekującą się dzieckiem umowę uaktywniającą. Umowa to korzystne rozwiązanie dla osób podejmujących opiekę. Pozwala na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. Nie generuje dodatkowych kosztów po stronie rodzica. Tego typu rozwiązanie przyczyni się do wyjścia pracy opiekuńczej z „szarej strefy” oraz otrzymywanie przez opiekunki świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Drugi z filarów programu to świadczenie „aktywnie w żłobku”, które jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Będzie ono przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego czy kryterium aktywności zawodowej.

To, co jest dla nas niezwykle ważne to też wprowadzenie, zwiększenie, podniesienie poziomu jakości opieki nad dziećmi do lat trzech. Tak, by każdy rodzic wracający do pracy bądź podejmujący inną aktywność miał przekonanie, że jego dzieci są w najlepszych rękach. A co to znaczy? Są w żłobku przystosowanym do potrzeb małych dzieci, opiekują się w nim wykształcone, kompetentne i dobrze opłacane opiekunki – mówiła w czasie konferencji wiceministra Aleksandra Gajewska.

Trzeci filar to świadczenie „aktywnie w domu”, które będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie. To świadczenie skierowane do rodzin, w których jedno z rodziców nie wróci do pracy po urodzeniu się dziecka.

Wybór jednego z trzech powyższych świadczeń będzie zależał wyłącznie od decyzji rodziców. 

ZUS niezwłocznie rozpocznie pracę nad stworzenie systemu informatycznego, który będzie służył obsłudze programu. Wnioski będzie można składać przez Internet, tak samo jak w przypadku programu 800+. Przyjmowanie wniosków będzie możliwe od 1 października, a pierwsze wypłaty ruszą jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Rodziny prowadzi jednocześnie program „Aktywny Maluch”, który wspiera samorządy i podmioty prywatne w budowie nowych żłobków. Celem tego programu, jest utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania 102 577 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  Na budżet Programu składają się środki z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności oraz środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Łącznie budżet programu to blisko 6,5 mld zł.

źródło: www.gov.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.