mgr Magdalena Stafirska
psycholog

Ukończyła psychologiczne studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie Specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz procesie certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe z osobami dorosłymi zdobywała podczas pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, na oddziałach: dla Przewlekle Psychicznie Chorych, Oddziale Dziennym, Oddziale Psychiatrycznym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem i ich rodzinami. Obecnie pracuje w CZP na Oddziale Psychiatrycznym z osobami chorymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczającymi kryzysów