• MG 9851
 • Justyna
 • MG 0330
 • Bartek02
 • Krzysztof01
 • Patryk02
 • MG 0284
 • Patryk01
 • Marcin000
 • MG 9351
 • MG 0316
 • MG 9268
 • MG 1133
 • MG 0218
 • MG 0489
 • MG 9357
 • Patryk Rozental
 • MG 0512
 • Anna Rozental
 • MG 1233
 • Marcin01
 • MG 9331
 • Marcin00
 • MG 9391
 • ws
 • MG 0302
 • Anna01
 • Krzysztof02
 • Iwona01
 • MG 0554
 • MG 0518
 • MG 9199
 • MG 0316
 • MG 9391
 • MG 9268
 • MG 1133
 • Patryk Rozental
 • MG 0330
 • Krzysztof02
 • MG 9851
 • Bartek02
 • Patryk01
 • MG 0302
 • MG 0512
 • MG 9351
 • MG 9357
 • MG 0218
 • Marcin000
 • MG 0554
 • MG 9331
 • Justyna
 • Marcin00
 • MG 0284
 • MG 9199
 • MG 1233
 • Anna Rozental
 • Krzysztof01
 • Patryk02
 • Marcin01
 • Anna01
 • MG 0518
 • ws
 • Iwona01
 • MG 0489
 • Justyna
 • MG 9331
 • Krzysztof01
 • MG 9851
 • Anna01
 • MG 0284
 • MG 9357
 • MG 0512
 • Patryk Rozental
 • MG 1233
 • Anna Rozental
 • Patryk01
 • Marcin000
 • MG 9199
 • MG 0218
 • MG 9268
 • MG 0489
 • MG 9391
 • Patryk02
 • MG 0554
 • Marcin00
 • MG 0330
 • ws
 • Bartek02
 • MG 0316
 • MG 0302
 • Iwona01
 • Marcin01
 • Krzysztof02
 • MG 9351
 • MG 1133
 • MG 0518
 • MG 9351
 • Patryk01
 • MG 1233
 • Patryk Rozental
 • MG 9851
 • Bartek02
 • Iwona01
 • MG 0302
 • Patryk02
 • MG 0284
 • Anna01
 • MG 0512
 • Marcin01
 • Marcin000
 • MG 9391
 • MG 0518
 • MG 0218
 • MG 9331
 • ws
 • Anna Rozental
 • MG 9199
 • Krzysztof02
 • Krzysztof01
 • MG 9357
 • MG 0316
 • MG 0330
 • MG 0489
 • Justyna
 • MG 1133
 • MG 9268
 • Marcin00
 • MG 0554
Anna Rozental
prezeska fundacji

Poza zarządzaniem organizacją, zajmuję się prowadzeniem kadr i płac oraz pozyskiwaniem środków. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON. Ponadto koordynuję działania Punktów Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.
Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyłam podczas pracy w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, prowadzonym przez Polski Związek Niewidomych oraz systemie szkoleń specjalistów OION Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2006-2010.
Ukończyłam WHSZ na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie administracją samorządową, jestem absolwentką II Letniej Szkoły Liderów (2008) Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Od 2015 roku pracuję w Słupskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest mostem pomiędzy Władzą a organizacjami pozarządowymi.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 
Patryk Rozental
członek zarządu / trener / koordynator
 
Jestem pomysłodawcą i jednym z założycieli fundacji, w latach 2011 - 2012 pełniłem funkcję prezesa zarządu. Obecnie odpowiadam za tworzenie i rozwój działalności gospodarczej Progresji w firmie DGP sp. z o.o., z której zysk przekazywany jest na cele statutowe Fundacji. Wraz z Bartkiem Czyżem odpowiadam za zaplecze informatyczne w naszej organizacji.
Ukończyłem WHSZ na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkołę Liderów Organizacji Pozarządowych oraz Szkołę Trenerów SPLOT. Jestem jednym z prowadzących szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Od roku 2015 jestem członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Moja przygoda z sektorem pozarządowym rozpoczęła się w styczniu 2006 roku, pracą w Polskim Związku Niewidomych i była kontynuowana w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Marcin Startek
główny specjalista ds. doradztwa / dyspozytor
 
W fundacji zajmuję się tworzeniem stron internetowych oraz wsparciem informatycznym dla organizacji pozarządowych i indywidualnych osób(IWI). Pełnię funkcję Specjalisty ds. informacji.
Ukonczyłem studia  licencjackie na kierunku zarządzanie o specjalności Administracja publiczna i organizacje pozarządowe, jestem technikiem informatyki oraz technikiem prac biurowych. 
Wielokrotnie angażowałem się jako wolontariusz w Gazecie Mówionej oraz w Polskim Związku Niewidomych. Byłem też współorganizatorem "Wystawy sprzętu rehabilitacyjnego". 
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Wiktor Sosnowski
radca prawny
 

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Pracował jako sędzia, adwokat i radca prawny w Sądzie Okręgowym i Rejonowym w Słupsku. Obecnie prowadzi prywatną praktykę jako radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2011 roku współpracuje z Fundacją Progresja prowadząc bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Marzena Strzelecka
asystentka osoby niepełnosprawnej
 

W Fundacji Progresja pracuję od marca 2018 roku.
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja oraz studia magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika.
Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe zawsze wiązało się z pracą z ludźmi potrzebujacymi pomocy.
Pracowałam jako wychowawczyni w Domach Dziecka, jako opiekun osób bezdomnych,pełniłam również funkcję kuratora społecznego.
Zdobyte wykształcenie i umiejętności wykorzystuję w swojej obecnej pracy.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 
Remigiusz Galas
asystent osoby niepełnosprawnej / monter systemu IOT
 
Pracę w Fundacji rozpocząłem w czerwcu 2020 roku na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej oraz montera teleopieki. Od wielu lat zdobywałem doświadczenie w pracy nad osobami zależnymi, które pomaga mi się obecnie spełniać zawodowo. Cechują mnie kreatywność, sumienność i poczucie humoru.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
 
 
Iwona Startek
asystentka osoby niepełnosprawnej
 
W Progresji pracuję od marca 2020 roku na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wielokrotnie angażowałam się jako wolontariuszka w działania fundacji. Od wielu lat zajmuję się opieką nad osobami zależnymi.
 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Danuta Mościbrocka
specjalistka ds. usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
 
Z Fundacją Progresja jestem związana od 2011 roku. Udzielałam się aktywnie w roli wolontariuszki, w różnych organizowanych akcjach. Obecnie wspieram aktywnie beneficjentów fundacji w czynnościach dnia codziennego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom zależnym. Dodatkowo moje 16-letnie doświadczenie w zawodzie stylisty fryzur, pozwala mi dzielić się swoimi umiejętnościami, świadcząc usługi pielęgnacyjno-fryzjerskie osobom starszym i niepełnosprawnym, będącym pod opieką fundacji. Odznaczam się dużą kreatywnością, poczuciem humoru i empatią.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
mgr Magdalena Stafirska
psycholog

Ukończyła psychologiczne studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie Specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz procesie certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe z osobami dorosłymi zdobywała podczas pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, na oddziałach: dla Przewlekle Psychicznie Chorych, Oddziale Dziennym, Oddziale Psychiatrycznym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem i ich rodzinami. Obecnie pracuje w CZP na Oddziale Psychiatrycznym z osobami chorymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczającymi kryzysów.

 

Łukasz Sieniuć
asystent osoby niepełnosprawnej
 
W Fundacji Progresja pracuję od 2023 roku. Wielokrotnie angażowałem się w wolontariat. Specjalizuję się w animacji oraz pracą z osobami potrzebującymi pomocy. Zdobywałem doświadczenie za granicą, pracujac z osobami starszymi.
Uważam, że moja praca jest ważna i potrzebna. Cechuje mnie kreatywność, empatia oraz komunikatywność, poczucie humoru. Pasjonat sztuki.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Krzysztof Sech
asystent osoby niepełnosprawnej
 
W Fundacji Progresja pracuję od 2022 roku. Ukończyłem studia licencjackie na kierunku Pedagogika socjalna z resocjalizacją oraz magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
Jestem osobą pewną siebie, zdecydowaną, zaangażowaną w pracę i gotową poszerzać swoje kwalifikacje. Wytrwale dążę do wyznaczonego celu. Jestem człowiekiem radosnym, życzliwym, zawsze chętnie służącym pomocą. Lubię próbować nowych rzeczy i poszerzać swoje horyzonty.
W życiu kieruję się dewizą; Ludzi traktuj tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Jacek Mościbrocki
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej / monter systemu IOT
 
Posiadam znaczne doświadczenie w obszarze logistyki oraz opieki nad osobami zależnymi. W mojej aktualnej roli zajmuję się asystą osób niepełnosprawnych, świadcząc im wsparcie z pełnym zaangażowaniem i empatią. Dodatkowo, jestem zaangażowany w wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a moje obowiązki obejmują implementację systemu Internetu Rzeczy (IoT).

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

Dołącz do nas!

Chcesz stać się częścią naszego zespołu, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Wolontariat

Działalność każdej organizacji zależy od ludzi, którzy ją tworzą i wspierają.
Dlatego bardzo chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które mają czas, chęci i są pełne zapału do działania. Wolontariat umożliwia rozwinięcie wiedzy i umiejętności oraz sprawdzeniu ich w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Wsparcie

Jeżeli chcą Państwo wspomóc finansowo naszą działalność,
prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Fundacja "Progresja"
ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk

Bank BGŻ: 48 2030 0045 1110 0000 0233 7620  Wpłać online