Projekty realizowane przez Fundację Progresja mają na celu poprawienie sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych oraz przyczynić się do możliwie jak najpełniejszej integracji społecznej. Swoje działania opieramy o analizę problemów i potrzeb dotyczących niepełnosprawności, jakie występują w naszym regionie. Ogólnopolskie i regionalne opracowania zagadnienia uzupełniamy o własne badania, co pozwala na precyzyjną diagnozę i wyznaczenie skutecznej strategii postępowania. Podjęcie adekwatnych działań do lokalnie występujących problemów sprawia, że pozyskiwane przez nas środki są wykorzystywane w sposób rzetelny i wydajny oraz przyczyniają się poprawy jakości życia i sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych.