Fundacja Progresja zaprasza do udziału w projekcie „Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących:
 
- miasto Słupsk i powiat słupski 
- miasto Koszalin, powiat koszaliński i sławieński
- miasto Włocławek i powiat włocławski 
 
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom/uczestniczkom następujący rodzaj wsparcia: 
 
- przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego,
- szkolenia wzmacniające rozwój osobisty osób niepełnosprawnych
- szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy,
- szkolenie z podstaw obsługi komputera
- trzymiesięczne płatne staże zawodowe zgodne z kierunkiem przebytych szkoleń,
- indywidualną opiekę uczestników podczas stażu 
 
SZCZEGÓŁY O PROJEKCIE
 
Projekt „Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.01.2016 – 31.12.2016 roku na obszarze 3 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
 
1. Rekrutacja uczestników projektu (1.01.2016 - 31.03.2016)
 
Wsparciem objętych zostanie 27 osób niepełnosprawnych z terenu województw: pomorskiego (9 osób), zachodnio-pomorskiego (9 osób), kujawsko-pomorskiego (9 osób).
Osoby powinny:
- posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
- być nieaktywne zawodowo , poszukujące pracy, bezrobotne (zarejestrowane lub nie w PUP)
- być w wieku aktywności zawodowej
- nie uczęszczać na Warsztaty Terapii Zajęciowej
 
2. Indywidualne Plany Działania (1.02.2016 – 31.05.2016)
 
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD) . Każdy beneficjent zostanie objęty wsparciem w ramach 4 spotkań po 1-godzinie. 
 
3. Szkolenia ogólne (1.05.2016 – 30.06.2016)
 
W ramach szkoleń ogólnych beneficjenci projektu przejdą następujące szkolenia:
- Szkolenie z podstaw przedsiębiorczości ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
- Szkolenie z asertywności ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
- Szkolenie z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji  ( 2 dni x 8 godz. x 3 województwa)
 
 
4. Szkolenia komputerowe (1.06.2016 – 31.07.2016)
 
Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 2 grupy ( w każdym województwie ) wg poziomu znajomości obsługi komputera. Ogółem uczestnicy w województwach objętym projektem przejdą przez 240 godz. szkoleń.
Szkolenie komputerowe obejmować będzie :
- obsługę edytora tekstów WORD 
- obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel
- obsługę poczty elektronicznej (tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail, zarządzanie mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie).
 
5. Szkolenia zawodowe (1.08.2016 – 30.09.2016)
 
Każda z 27 osób niepełnosprawnych przejdzie szkolenie zawodowe zgodnie z określonymi w IPD kwalifikacji zawodowych , predyspozycjami i celami oraz aktualną potrzebą rynku pracy.
Średnio szkolenie zawodowe będzie trwało 120 godzin.
 
6. Staże (1.10.2016 – 31.12.2016)
 
Po szkoleniach zawodowych każdej osobie niepełnosprawnej zostanie zapewniony 3 miesięczny płatny staż zgodnie z kierunkiem przebytych szkoleń.
 
 
 
 
ul. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78
 
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88
 
 
 
 

Wpłać online

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
"Krok ku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" realizuje Fundacja Progresja.