Projekt „Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.04.2022 – 31.03.2025 roku na terenie Słupska i powiatu słupskiego.

Całkowita wartość projektu na rok 2023/2024: 265 179,60 zł
Dofinansowanie PFRON: 242 179, 60 zł
Wkład własny ze źródeł publicznych: 23 000 zł

W ramach projektu realizowane są działania:

1. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (1.04.2022-31.03.2025)

Informacje udzielane są poprzez:

- przyjmowanie interesantów w biurze PIONu,
- informacje telefoniczne,
- informacje drogą elektroniczną (strona internetowa, e-mail)

Osoby niepełnosprawne ich opiekunowie i rodziny mogą otrzymać informacje na temat: dofinansowań do likwidacji barier,  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ulg podatkowych i komunikacyjnych. Dodatkowo na stronie internetowej codziennie zamieszczane są aktualne informacje dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.  Osoby niepełnosprawne mogą pobrać wniosek np. o dofinansowania do likwidacji barier, a pracodawcy wnioski dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń.

2. Bezpłatne porady radcy prawnego  (1.04.2022-31.03.2025)

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00 osoby niepełnosprawne mogą otrzymać bezpłatne porady prawne.

3. Bezpłatne porady psychologa i radcy prawnego  (1.04.2022-31.03.2025)

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00 osoby niepełnosprawne mogą otrzymać bezpłatne wsparcie psychologa.

4. Bezpłatna infolinia porad psychologicznych  (1.04.2022-31.03.2025)

W godzinach przyjmowania specjalisty osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zamieszkujące teren objęty realizacją projektu mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologa poprzez infolinię.

Więcej informacji http://www.progresja.slupsk.pl/index.php/pion


W celu skorzystania z usług specjalistów PION zapraszamy do telefonicznej, mailowej lub osobistej rejestracji:

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

 
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.