• 1

Projekty Fundacji Progresja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje o możliwości zapewnienia dodatkowej pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w formie TeleOpieki. TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: upadek, zasłabnięcie, pożar, zawał serca, ulatniający się gaz czy włamanie.

TeleOpieka to także pomoc Podopiecznemu w codziennych sprawach: usunięcie awarii domowej, informacja o dyżurach specjalistycznych szpitali, całodobowych aptekach a także wsparcie psychologiczne dla osób samotnych. Pomoc w formie TeleOpieki polega na zainstalowaniu elektronicznego systemu zdalnego monitorowania. W miejscu zamieszkania instalowane specjalne urządzenia – czujki wykrywające zagrożenie przesyłajace sygnał do telefonu wskazanej osoby lub instytucji. Cena kompleksowego rozwiązania (urządzenia, montaż itp.) uzależniona jest od rodzaju i ilości monitorowanych zagrożeń oraz od wielkości mieszkania lub domu.

Szczegółowych informacji dot. TeleOpieki udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w pok. nr 16 oraz tel. 59 8 147-197. TeleOpieka to dobre rozwiązanie dla osób starszych, niesamodzielnych, trwale lub czasowo samotnych.

Źródło: www.gops.ustka.pl

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive