Praca zdalna szansą dla pracowników i sposobem na problem z bezrobociem

Zainteresowanie pracą zdalną jest większe niż możliwości skorzystania z takiego modelu pracy. To się jednak zmieni, bo część pracodawców już dziś jest zmuszona do poszukiwania pracowników poza swoim obszarem działania. W dodatku młodzi ludzie wręcz oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnie – tłumaczy Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu z Nexery.

Czytaj więcej...

Wyższe dotacje dla placówek wspierające osoby niepełnosprawne

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). A w przyszłym roku dofinansowanie dla placówek wspierające osoby niepełnosprawne wyniosą odpowiednio: 20 496 zł i 25 tys. zł. Nowe przepisy obowiązują od 1 października br.

Czytaj więcej...

27,5 proc. wyniósł wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł, na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczamy ok. 3,4 mld zł – powiedziała prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg. Prezes PFRON zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich lat wzrosła aktywność osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Podkreśliła jednocześnie, że potrzebne jest dalsze wsparcie w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Bezrobocie we wrześniu najniższe od 30 lat

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

Czytaj więcej...

Jak zdobyć pieniądze na w00indę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

Czytaj więcej...

Prezes PFRON: przeznaczamy 3,4 mld zł na aktywizację osób niepełnosprawnych

W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł, na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczamy ok. 3,4 mld zł – powiedziała prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.Prezes PFRON zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich lat wzrosła aktywność osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Podkreśliła jednocześnie, że potrzebne jest dalsze wsparcie w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Należy usunąć bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych!

Polska, ratyfikując, 6 września 2012 roku, konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, w art. 27, uznała prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadach równości z innymi osobami oraz zobowiązała się do zagwarantowania i popierania realizacji ich prawa do pracy między innymi poprzez popieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym, oraz zdobywanie przez nich doświadczenia zawodowego.

Czytaj więcej...

Antydepresanty najczęściej są bezpieczne

Leki przeciwdepresyjne są najczęściej bezpieczne, a szkodliwe reakcje są zwykle skutkiem leczonych zaburzeń. To wynik obszernej analizy dostępnych badań. Naukowcy zaznaczają jednak, że pojawiające się skutki uboczne muszą być monitorowane w trakcie leczenia.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive