• Projekty
  • 1Obszar projektu - Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. 

Projekt realizowany na okres 12 miesięcy

Całkowita wartość dofinansowania: 189 999,95 zł


Zakres projektu:

Głównym celem Programu jest „umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Dzięki temu możliwe będzie zwiększanie pozytywnego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Wybrane obszary do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia
Obszar 2 - Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zinstytucjonalizowanych usług społecznych.
- zakup wyposażenia umożliwiających rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych -
- wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej przy świadczeniu usług społecznych usług społecznych.

Obszar 3 - Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych
- rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp. - wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej

Wszystkie wybrane obszary oraz działania, przyczynią się do zrealizowania celu głównego Programu.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.:  59 722 20 88