Fundacja Progresja

Organizacja pożytku publicznego - KRS 0000378180

Wesprzyj nas...

Pomóż nam pomagać innym.

Przekaż darowiznę1,5% dla Progresji

Wszystkie kobiety w ciąży będą miały prawo do badań prenatalnych. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. Jest to kolejny element pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”.

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka (czyli program Aktywny Rodzic) została w czwartek, 23 maja, przyjęta przez Senat. Ostatni krok na ścieżce legislacyjnej to podpis Prezydenta RP. Senatorowie przyjęli projekt ustawy bez wprowadzania poprawek. Aktywny Rodzic wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3.

Minister Finansów z przedstawicielami Pracodawców RP 17 maja 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z przedstawicielami Pracodawców RP.Kluczowym tematem spotkania z blisko 100 przedsiębiorcami była współpraca pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a administracją rządową w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju polskiej gospodarki oraz krajowego rynku pracy.