Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

INFORMACJA DOT. UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Progresja, organizacja pozarządowa, która wspiera rozwój i rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością (ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk; NIP: 839-314-78-61; REGON: 221181708; KRS: 0000378180).
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem fundacja@progresja.słupsk.pl

2. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu zawiadamiania o działalności Fundacji Progresja, na potrzeby bieżącego kontaktu oraz w zakresie wykonywania umów na organizację i realizację wydarzeń w Fundacji.
Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, prosimy o odesłanie stosownej informacji na adres e-mail: fundacja@progresja.słupsk.pl

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Z praw wskazanych w pkt. 6 powyżej można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: fundacja@progresja.słupsk.pl,
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacji Progresja, ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PION w Słupsku
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: 59 722 20 88
 
czynne:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00