image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Do 11 marca 2019 r. samorządy powiatowe mogą występować do PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego realizowane jest na poziomie lokalnym wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Obecną edycję programu zmodyfikowano w oparciu o sygnały od osób z niepełnosprawnością.

Co przewiduje program „Aktywny samorząd”?
Moduł I programu „Aktywny samorząd”
Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module I ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków w samorządach upływa 31 sierpnia 2019 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Cztery zadania w tym obszarze dotyczą pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomocy w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Pięć zadań tego obszaru dotyczy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w tym zakresie, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Wsparcie obejmuje pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; pomocy w zakupie oraz utrzymaniu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wsparcie dotyczy dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Dotyczy uczniów szkoły policealnej, kolegium, szkoły wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Mogą skorzystać też doktoranci, którzy otworzyli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module II ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków w samorządach upływa:

30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).
PFRON zwiększył kwoty wsparcia
PFRON informuje, że zwiększył kwoty dofinansowania w dotychczas realizowanych zadaniach:

zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu – z kwoty 8000 zł do 10000 zł,
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
koszty kursu i egzaminów – z kwoty 1600 zł do 2100 zł,
pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – z kwoty 600 zł do 800 zł,
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:
dla osoby niewidomej – z kwoty 20000 zł do 24000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie z kwoty 12000 zł do 15000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – z 8000 zł do 9000 zł,
pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/ wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – z 3000 zł do 3500 zł.
Finansowanie nowych zadań
W nowych zadaniach realizowanych w ramach „Aktywnego samorządu” maksymalne kwoty dofinansowań wynoszą:

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii:
dla kosztów kursu i egzaminów kategorii innej niż B – 3500 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
zakup/ montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4000 zł,
szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu) – 3000 zł,
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6000 zł,
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2500 zł,
utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w programie – 1500 zł,
zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 5000 zł.
Wkład własny
W przypadku nowych zadań w Module I wyznaczono minimalny wymagalny udział własny:

zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15 proc.,
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25 proc.,
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 30 proc.,
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10 proc.,
utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 10 proc.,
zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 35 proc.
Ważne terminy
11 marca 2019 – do tego dnia samorządy mogą występować do PFRON o przyznanie środków w ramach „Aktywnego samorządu”.
30 marca 2019 – termin zakończenia przyjmowania wniosków osób z niepełnosprawnością w samorządach w Module II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019.
10 października 2019 – termin zakończenia przyjmowania wniosków osób z niepełnosprawnością w samorządach w Module II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/ akademickiego 2019/2020.
4 grudnia 2019 – ostatni termin składania przez samorządy do PFRON dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu „Aktywny samorząd”.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive