image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Postawiliśmy sobie za cel przywrócenie europejskich standardów, jeśli chodzi o warunki pracy i zasady wynagradzania – podkreśliła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas posiedzenia Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli także wiceminister Sebastian Gajewski oraz dyrektor generalny resortu Liwiusz Laska.

Kierownictwo MRPiPS o priorytetach resortu na posiedzeniu Rady OPZZ
22 lutego br. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wzięła udział w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli także wiceminister Sebastian Gajewski oraz dyrektor generalny Liwiusz Laska. W czasie spotkania przedstawiono priorytety resortu na najbliższe lata, a także omówiono aktualne problemy i wyzwania związane z rynkiem pracy.

Obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania dialogu i współpracy na rzecz poprawy sytuacji pracowników i ich rodzin.

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ. Do jej kompetencji należy określenie głównych kierunków działania, podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia OPZZ do krajowych lub międzynarodowych zrzeszeń związkowych i innych organizacji oraz dokonanie wykładni statutu.

źródło: www.gov.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.